Skip navigation

e-SIR: o novo procedemento electrónico poderá empregarse desde o 17 de marzo

 11 de Mar de 2021

O MITERD acaba de publicar o procedemento sobre o traslado de residuos no interior do territorio do Estado. Desta maneira concreta os pasos para a posta en marcha da tramitación electrónica a través do e-SIR, que poderá empregarse a partir do 17 de marzo. Neste artigo explicámosche como che afecta o uso desta nova plataforma se es profesional do sector residuos.

Nos últimos meses producíronse importantes cambios na normativa de residuos que afectan á xestión de RAEE ( RD 110/2015), á xestión de pilas e acumuladores ( RD 710/2015) e ao traslado de residuos ( RD 553/2020).

Dentro deste cambiante panorama lexislativo destaca o Real Decreto de traslado de residuos xa que, a pesar de manter varios artigos do RD 833/1988, derroga o RD 180/2015 e engade novidades significativas que afectan a gran parte dos profesionais do sector.

A plataforma e-SIR, de uso obrigatorio para calquera traslado con NT previa

Entre os cambios de maior impacto que conleva o RD 553/2020 atópase a obrigatoriedade de usar a plataforma e-SIR ou Sistema de Información de Residuos. Esta nova plataforma do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico ( MITERD) inclúe tres partes:

  • O Rexistro de Produción e Xestión ( RPGR), onde figurarán todos os produtores, xestores, transportistas, axentes e negociantes rexistrados en España.
  • O repositorio de traslados, que recolle todas as notificacións de traslado ( NT) e documentos de identificación (DEI).
  • O repositorio de memorias anuais dos xestores.

Máis aló das dificultades da súa posta en marcha, o uso da plataforma e-SIR será indispensable nalgunhas CC. AA. para a realización de calquera traslado sometido a notificación previa.

O novo procedemento electrónico poderá empregarse desde o 17 de marzo

O MITERD acaba de publicar o procedemento sobre o traslado de residuos no interior do territorio do Estado, que se poderá empezar a usar desde o 17 de marzo de 2021, sendo obrigatorio a partir do 1 de xullo de 2021.

Nel detalla os pasos para a posta en marcha da tramitación electrónica a través do e-SIR. En concreto, indica como ha de presentar o operador de traslado a Notificación Previa e os Documentos de Identificación e de que forma realízase a aceptación ou rexeitamento dos residuos por parte do xestor de destino.

Neste procedemento o Ministerio lembra que a tramitación electrónica só é necesaria para os traslados de residuos suxeitos a Notificación Previa (art. 3.2, RD 553/2020):

  • Os traslados de residuos, perigosos e non perigosos, destinados a eliminación;
  • Os traslados de residuos perigosos, de residuos domésticos mesturados identificados co código LER 20 03 01 e os que regulamentariamente se determinen, destinados a valorización.

De acordo cos datos de MITERD, as seguintes CCAA e cidades autónomas empregarán o procedemento do Ministerio para traslados de residuos entre comunidades autónomas e/ou traslados de residuos dentro da súa comunidade autónoma (traslados intraterritoriales).

PROCEDEMENTO MINISTERIO PARA O TRASLADO DE RESIDUOS
Comunidade Autónoma Traslado de residuos entre comunidades autónomas Traslado de residuos no interior da súa comunidade autónoma (traslado intraterritorial)
AndalucíaSI
AragónSI
AsturiasSISI
Baleares, IllasSI
Canarias, IllasSISI
CantabriaSISI
Castilla e LeónSI
Castilla A ManchaSISI
CataluñaSI
Com. ValencianaSI
EstremaduraSISI
MadridSISI
MurciaSISI
NavarraSI
País VascoSI
Rioxa, ASISI
CeutaSI
MelillaSI

Conforme ao anterior, todos os operadores de traslado que teñan que tramitar un movemento de residuos (remisión Notificación Previa e Documentos de Identificación) con orixe una das comunidades autónomas indicadas, deberán utilizar o procedemento do Ministerio. Así mesmo, os xestores de destino que teñan que aceptar ou rexeitar os residuos a través do enchemento do apartado específico do Documento de Identificación deberán utilizar o procedemento do Ministerio cando a instalación de tratamento de destino atópese nalgunha das comunidades autónomas arriba indicadas.

Para a remisión de notificación previa deberase utilizar o procedemento electrónico específico establecido na sede electrónica do MITERD.

Por outra banda, para a remisión dos Documentos de Identificación por parte do operador do traslado, así como para a aceptación ou rexeitamento dos residuos por parte dos xestores de destino, deberase utilizar o procedemento que ofrece e-SIR aquí.

Galicia é a única Comunidade que se desmarca e que continuará co uso da súa plataforma GAIA para todos os traslados de residuos, aínda que matiza cambios na operativa.

Movementos de residuos no interior dunha comunidade autónoma

A disposición adicional segunda do Real Decreto 553/2020 indica que para os movementos de residuos con orixe e destino o interior da comunidade autónoma deberanse establecer procedementos coherentes coa referida norma e en particular no que respecta ao DEI, ao CT e a NT.

As comunidades autónomas que non decidisen utilizar o procedemento do MITERD para movementos intraterritoriales deberán indicar que procedemento empregarán nas súas respectivas páxinas web.

Que pasa cos movementos actuais de residuos suxeitos a unha notificación previa vixente?

Se a NT previa foi presentada con data anterior á implantación do procedemento electrónico e aínda está vixente, os documentos de identificación deberán presentarse ás CC. AA. de orixe e destino mediante o procedemento que as mesmas teñan establecido para ese fin.

Unha vez finalizado o período de validez da notificación previa, as novas notificacións deberán remitirse a través de procedemento electrónico.

De acordo con estes datos é previsible, por tanto, que a partir do 17 de marzo prodúzanse cambios nos procedementos de traslado de residuos dos distintos territorios.