Skip navigation

Xestión de residuos

A xestión de residuos é o conxunto de actividades necesarias para o tratamento dos refugallos, desde a súa xeración, até a súa eliminación ou reaprovechamiento. Iso inclúe a recollida dos residuos, o seu transporte, a xestión dos que son especialmente perigosos, a reciclaxe dos materiais aproveitables…

Obxectivos

Co tempo, a xestión de residuos cobrou unha gran importancia por motivos ecolóxicos e económicos. Desde os primeiros tempos, nos que a xestión dos residuos se baseaba en transportalos a un lugar apartado e usar a incineración como método de destrución, pasamos a todo un proceso de reciclaxe. Ademais, mellorouse a concienciación sobre a xeración de residuos, o que influíu no deseño dos produtos, e o consumo dos mesmos, para xerar menos desperdicio.

Doutra banda, as leis co obxectivo de xerar menos residuos, como cobrar as bolsas de plástico, ou os plans para prohibir ese plástico en 2021 na Unión Europea, cambiaron radicalmente a xestión de residuos. Desta maneira, os obxectivos actuais da xestión de residuos son:

  • Minimizar no posible a súa xeración.
  • Reutilizar ao máximo os materiais deses residuos, mediante reciclaxe.
  • Concienciación e educación sobre a xestión de residuos.
  • Mellorar o alcance dunha xestión integral de residuos para que chegue a todas partes.
  • Usar métodos de tratamento e eliminación que permitan a recuperación de enerxía e creación de combustibles. Dous exemplos do cumprimento destes obxectivos son Suecia e Noruega, que chegan a ser importadores de lixo para xerar enerxía.
  • Maximizar o reaprovechamiento dos residuos para tarefas de abono e fertilización.
  • Fomentar novas tecnoloxías de eliminación, máis ecolóxicas e menos daniñas que métodos tradicionais, como a incineración.

Dentro destes obxectivos, os máis importantes son os de previr a xeración de residuos e minimizalos cando se produzan. A continuación, atopariamos os de reaprovechar e reciclar ao máximo para aforrar materiais, xerar enerxía e abono. Por último, estaría o de dispor dos residuos non reciclados da forma menos daniña posible.

Como vemos, estes obxectivos conectan co concepto de Economía Circular, tan importante hoxe día.