Tecnoloxía para economía circular, xestión de residuos e sustentabilidade. Ámbito | Mapa do sitio

Sostibilidade Sostibilidade

Sostibilidade

O actual concepto de sostibilidade aparece por primeira vez no Informe Brundtland, publicado en 1987. Tamén chamado O noso futuro común, este documento elaborado para Nacións Unidas alertou por primeira vez sobre as consecuencias ambientais negativas do desenvolvemento económico e a globalización, tratando de ofrecer solucións aos problemas derivados da industrialización e o crecemento poboacional.

Décadas despois, a sostibilidade trata de garantir as necesidades do presente sen comprometer ás futuras xeracións. Como? Sen renunciar a ningún dos tres alicerces esenciais: a protección ambiental, o desenvolvemento social e o crecemento económico.

Sostibilidade ambiental, social e económica

Sostibilidade é asumir que a natureza e o medio ambiente non son unha fonte inesgotable de recursos, sendo necesario a súa protección e uso racional. Tamén é en promover o desenvolvemento social buscando a cohesión entre comunidades e culturas para alcanzar niveis satisfacto­rios na calidade de vida, sanidade e educación. Pero ademais, sostibilidade é promover un crecemento económico que xere riqueza equitativa para todos sen danar o medio ambiente.

Por iso, a sostibilidade ambiental, a sostibilidade social e a sostibilidade económica están estreitamente relacionados. Por iso moitos dos retos aos que se enfronta o ser humano tales como o cambio climático ou a escaseza de auga só se poden resolver desde unha perspectiva global e promovendo o desenvolvemento sostible.