Fondos públicos

WasteMarket - TSI-100300-2013-269 - Acción Estratéxica de Economía e Sociedade Dixital (2013)

O proxecto WasteMarket propón a creación dun espazo de relación comercial para os distintos axentes profesionais do sector de residuos industriais, perigosos, voluminosos e urbanos. O ciclo de vida do residuo é complexo e interveñen axentes e intercambios comerciais de diferente natureza que deben ter cabida nese espazo.

Ministerio de industria Unión Europea