Fondos públicos

WasteMarket - TSI-100300-2013-269 - Acción Estratéxica de Economía e Sociedade Dixital (2013)

O proxecto WasteMarket propón a creación dun espazo de relación comercial para os distintos axentes profesionais do sector de residuos industriais, perigosos, voluminosos e urbanos. O ciclo de vida do residuo é complexo e interveñen axentes e intercambios comerciais de diferente natureza que deben ter cabida nese espazo.

Ministerio de industria Unión Europea


Proyecto ZERØ: Plataforma de gestión medioambiental para empresas comprometidas con el medioambiente

Expediente nº IG246.2017.1.33. Financiamento da plataforma dixital ZERØ. Operación cofinanciada pola Unión Europea. Instrumento Financeiro Préstamos Pemes Galicia. Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 Mellora da competividade das Pemes. «Unha maneira de facer Europa».

Unión Europea IGAPE GAIN


Galicia Exporta Empresas Dixital

Axudas do Igape. Galicia Exporta Empresas Dixital. Operación cofinanciada pola Unión Europea. Programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa.

Unión Europea IGAPE Xacobeo 2021 Galicia