Skip navigation

Fondos públicos

Programa Investigo

Subvencións destinadas ao financiamento de contratación de persoas mozas demandantes de emprego para a realización de iniciativas de investigación e innovación, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Xunta de Galicia Unión Europea Xacobeo 21-22 Xacobeo 21-22


Programa Re-acciona

Esta empresa beneficiouse dunha axuda de Re-acciona.

IGAPE


Apoiado polo EIT Raw Materials

A nosa plataforma dixital ZERØ recibiu financiamento do Instituto Europeo de Innovación e Tecnoloxía (EIT), un organismo da Unión Europea no marco de Horizonte 2020, o Programa Marco de Investigación e Innovación da UE.


WasteMarket - TSI-100300-2013-269 - Acción Estratéxica de Economía e Sociedade Dixital (2013)

O proxecto WasteMarket propón a creación dun espazo de relación comercial para os distintos axentes profesionais do sector de residuos industriais, perigosos, voluminosos e urbanos. O ciclo de vida do residuo é complexo e interveñen axentes e intercambios comerciais de diferente natureza que deben ter cabida nese espazo.

Ministerio de industria Unión Europea


Proyecto ZERØ: Plataforma de gestión medioambiental para empresas comprometidas con el medioambiente

Expediente nº IG246.2017.1.33. Financiamento da plataforma dixital ZERØ. Operación cofinanciada pola Unión Europea. Instrumento Financeiro Préstamos Pemes Galicia. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 Mellora da competividade das Pemes. «Unha maneira de facer Europa».

Unión Europea IGAPE GAIN


Galicia Exporta Empresas Dixital

Axudas do Igape. Galicia Exporta Empresas Dixital. Operación cofinanciada pola Unión Europea. Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa.

Unión Europea IGAPE Xacobeo 2021 Galicia


Axudas do Igape. Programa Plan Foexga 2019-2020

TEIMAS participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape: Plan Foexga 2019-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais. Operación cofinanciada pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tecido empresarial máis competitivo, unha maneira de facer Europa.

Xunta de Galicia - Unión Europea IGAPE - Galicia