Fondos publicos.

WasteMarket - TSI-100300-2013-269 - Acción Estratéxica de Economía e Sociedade Dixital (2013)

O proxecto WasteMarket propón a creación dun espazo de relación comercial para os distintos axentes profesionais do sector de residuos industriais, perigrosos, voluminosos e urbanos. O ciclo de vida do residuo e complexo e intervieñen axentes e intercambios comerciais de diferente natureza que deben ter cabida nese espazo.

Pel Emprende Actividades 2018

Pel Emprende Actividades 2018: Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial da provincia a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións

Inversión Xesgalicia

Teimas Desenvolvemento S.L. conta co apoio de Xesgalicia.

Proxecto Teixo: Solución loxística para a recollida e xestión de residuos.

       

Proxecto ISO27001: Implantación e certificación de Sistema de Xestión da Seguridade da Información.

IG133 - Innoempresa: Implantación e certificación de sist. de xestión medioambiental, calidade e medioambiente, excelencia empresarial e seguridade da información

O obxetivo de este proxecto foi a implantación e certificación, en base á norma UNE-ISO/IEC 27001, dun Sistema de Xestión da Seguridad da Información. O proxecto foi cofinanciado por el Igape, EGANET e certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH

A implantación de esta certificación permite a Teimas transmitir unha imaxe de confidencialidade e confianza ante os clientes, o que supón unha ventaxa comercial ante os competidores. Do mesmo xeito, a implantación da metodoloxía de traballo asociada mellorou a eficacia da organización ó sistematizar moitos dos procesos internos.