Skip navigation

Economía Circular

Levamos máis de 150 anos, desde a Revolución Industrial, cun modelo económico baseado na extracción de recursos naturais para a fabricación de produtos e servizos. Unha vez finalizado o seu uso, os bens de consumo refúganse como residuos. Este sistema é coñecido como economía lineal e baséase na hipótese de que sempre haberá recursos naturais para atender a demanda de consumo.

Con todo, o crecemento da poboación mundial, o incremento na demanda de bens de consumo, a revolución tecnolóxica e a limitación dos recursos naturais provocan un necesario replanteamiento deste modelo lineal. Ante esta cultura baseada en «extraer, fabricar, usar e tirar» xorde a economía circular, como un novo modelo económico que imita o ciclo de vida natural, onde nada se desperdicia.

Economía circular implica a utilización dos recursos dun modo máis respectuoso co medio ambiente e «pechar o círculo» do ciclo de vida dos bens de consumo, favorecendo a reparación, reutilización e a reciclaxe. Nesta paradigma os residuos non existen, son recursos valiosos que teñen unha utilidade.

Nunha senda circular, o PIB europeo podería crecer até un 11% para 2030 e un 27% para 2050, comparado coas porcentaxes do 4 % e o 15 % do escenario actual


Beneficios da Economía Circular

Esta perspectiva achega vantaxes a nivel ambiental, social e económico. Economía circular fala tamén de ecodiseño, de economía colaborativa, de extraer o máximo valor e rendemento de produtos, servizos e recursos, de aforrar enerxía e de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, causantes do cambio climático.

Unha das referencias internacionais máis destacadas neste ámbito é a Fundación Ellen MacArthur: considerando que o modelo de consumo lineal é insustentable nun mundo onde os recursos naturais son limitados, a Fundación promove a transición circular e cuantifica os beneficios económicos da mesma en varios estudos. No seu informe Towards the Circular Economy móstranse varios exemplos destas oportunidades:

  • Crecemento económico: nunha senda circular, o PIB europeo podería crecer até un 11% para 2030 e un 27% para 2050, comparado coas porcentaxes do 4 % e o 15 % do escenario actual.
  • Aforro de custos de materiais: os aforros anuais de custos de materiais ascenderían a 630 billóns de USD, o 8% do volume de negocio anual. No caso de bens de consumo de alta rotación, calcúlase un potencial adicional de até 700 billóns de USD a nivel mundial.
  • Creación de emprego: o fomento do uso de materiais reciclados podería crear 100.000 novos empregos no próximos cinco anos.

Europa colle as rendas

Conscientes da importancia do modelo económico circular, a Comisión Europea ha adoptado un ambicioso paquete de medidas, que van desde a produción e o consumo á xestión de residuos. Para iso, mobilizará 5.500 millóns de euros para xestión de residuos e 650 millóns de euros no marco do programa Horizonte 2020 para investimentos en economía circular.

Xa sexa por un compromiso de redución do impacto ambiental, por un marco normativo cada vez máis esixente en materia ambiental ou pola apertura de novos mercados, a economía circular converteuse nunha oportunidade que as empresas non poden deixar pasar.