Nota de prensa. Teimas Desenvolvemento. Mércores, 19 de abril de 2017.-

A principios de abril o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) publicaba na súa web o novo protocolo de intercambio electrónico de residuos, consensuado coas Comunidades Autónomas.

Mediante este protocolo, empresas privadas e entidades públicas poderán intercambiar a información de rastrexabilidade de residuos obrigatoria, establecida no RD 180/2015 de traslados e na Lei 22/2011 de residuos e chans contaminados. Para iso foi necesario evolucionar o estándar de comunicación ambiental E3L, amplamente utilizado polo sector da xestión de residuos, a unha nova versión, a 3.0, que introduce importantes novidades.

O equipo de Teimas Desenvolvemento, empresa tecnolóxica especializada única e exclusivamente no sector da xestión de residuos, publicou unha nova versión da súa ferramenta Teixo preparada para xerar información compatible con este novo procedemento e o formato E3L 3.0. Desta maneira, Teixo é a primeira ferramenta software para o sector residuos compatible cos novos procedementos.

Tendo en conta que o 1 de decembro deste ano será necesario operar co formato E3L 3.0, desde Teimas poñémonos a disposición de Administracións  Públicas (Comunidades Autónomas e Ministerio), grupos empresariais e entidades privadas do sector (produtores, transportistas e xestores) para colaborar no avance na tramitación electrónica e o control efectivo da trazabilidad de residuos, de forma sinxela e reducindo custos administrativos.

Durante o ano 2016, o software Teixo foi utilizado en 170 centros xestores de residuos en todo o territorio nacional, o que supuxo un incremento do 20% con respecto ao ano anterior. Estes 170 centros xestores proporcionan servizos de xestión a máis de 41.000 produtores e xeradores de residuos, subcontratando a 1.700 transportistas e recolledores.

Durante o exercicio pasado, Teixo tamén xerou máis de 1,665 millóns de documentos ambientais en formato E3L 2.3, o que se traduce nun aforro en tempo e custos millonario, ao simplificar o trato burocrático coa administración, facilitar a documentación legal requirida e evitar sancións, nun sector cada vez máis controlado regulamentariamente.

Como en exercicios anteriores as cifras non fan máis que confirmar a eficacia de Teixo como ferramenta na xestión integral de residuos, facilitando o traballo ás empresas xestoras e optimizando os seus recursos tanto en cuestións administrativas como técnico-laborais. Traducíndose, en definitiva, en aforro de tempo e de custos por parte das compañías.

Desde a súa saída ao mercado fai cinco anos, a plataforma estivo en constante crecemento, converténdose nun referente nacional. Na actualidade, o éxito de Teixo está a ser exportado e Teimas Desenvolvemento atópase nun proceso de proxección internacional.

Sobre Teimas Desenvolvemento

Teimas Desenvolvemento é unha empresa especializada no desenvolvemento de tecnoloxía para o sector da reciclaxe e a xestión de residuos. Entre os seus proxectos están Teixo, software de xestión integral para empresas xestoras de residuos; o portal gestoresderesiduos.org, catálogo de xestores e actualidade do sector; a plataforma GAIA de información ambiental da Xunta de Galicia e o proxecto de concienciación cidadá Tropa Verde.