O pasado domingo 26 de Novembro, xunto coa edición dominical de 'La Opinión de A Coruña' publicouse  un especial sobre emprendemento en Galicia no que se incluia unha reportaxe dunha páxina completa sobre Teimas. A reportaxe, que podedes descargar aquí, tratou o tema do financiamento do emprendemento en Galicia, e en concreto do caso de éxito de Teimas e Xesgalicia.