Clayton Christensen presentaba dúas formas diferentes de innovar no mundo empresarial no seu libro The innovators dilema (Harvard Business Press, 1997). A primeira delas é a innovación evolutiva que consiste en ampliar as funcionalidades dun produto, diferencialo da competencia e aumentar a súa sofisticación. Este tipo de innovación adoita ser levado a cabo polas empresas que ostentan o dominio dun mercado co obxectivo de manter baixo control á competencia nova que poida aparecer. Con todo, esta estratexia alcanza o seu límite cando os usuarios xa non perciben como unha vantaxe diferencial as novas funcionalidades do produto. Para conseguir desbancar un produto establecido adoita ser necesario innovar de forma completamente diferente achegando un valor engadido radicalmente distinto, isto é a innovación disruptiva.Para iso adoitan empregarse tecnoloxías novas ou enfoques completamente diferentes dos que rexen o mercado até ese momento.

No caso de Teimas, o Saas (software como servizo), é a nosa tecnoloxía disruptiva que achega múltiples beneficios respecto do software tradicional.