Teimas recibe o apoio de Xesgalicia

Onte pola mañá levouse a cabo a sinatura dun acordo de colaboración entre Teimas e XesGalicia auspiciado polo fondo Xes-Innova. A entidade XesGalicia considerou que o proxecto empresarial levado a cabo por Teimas ten demostrado a súa solvencia e é merecedor de apoio institucional en forma de respaldo económico.