Skip navigation

Empresas produtoras: situacións máis comúns na xestión dos seus residuos

 14 de Sep de 2021

Se eres unha empresa produtora de residuos é probable que che preguntes cómo che afectan os últimos cambios en normativa ambiental, se estás ao día coas túas obrigacións legais ou qué documentos debes xestionar.

Son dúbidas que atende a diario o equipo de TEIMAS, unha empresa centrada desde 2008 en desenvolvemento de solucións tecnolóxicas que melloran a trazabilidad e a xestión documental de residuos.

Como expertos en normativa de traslado, TEIMAS publicou e 2021 unha «Guía para produtores de residuos», dirixida a entidades que xeran refugallos durante a execución da súa actividade produtiva.

Ao longo de tres capítulos, esta guía práctica repasa os conceptos básicos, a normativa vixente e as obrigacións para o cumprimento normativo que necesitas coñecer se te ocupas da xestión de residuos na túa empresa.

Entre os puntos máis destacados da guía atópanse 10 situacións que adoitan afectar os equipos responsables da xestión de refugallos en empresas produtoras de residuos:

  1. Lexislación complexa, cambiante e de interpretacións ambiguas que se complica se as operacións da empresa produtora realízanse nun ámbito xeográfico que inclúa diferentes Comunidades Autónomas.
  2. Administracións con diferentes interpretacións á norma, diferentes velocidades á hora de adaptarse aos cambios normativos e con diferentes métodos á hora de xestionar e tramitar a documentación ambiental dos traslados (plataformas autonómicas, plataforma e-SIR do Ministerio, obrigatoria desde o 1 de setembro, etc.).
  3. Non existe unha gran oferta formativa especializada e isto pode provocar erros como, por exemplo, na elaboración e/ou recepción de documentación normativa (documentos onde faltan datos, formatos que non cumpren, a norma, etc.).
  4. A tendencia das políticas cara á dixitalización que obrigará a todos os intervintes nas operacións de traslados de residuos a realizar toda a documentación ambiental e os seus trámites de forma dixital.
  5. Dificultade á hora de caracterizar os residuos xerados.
  6. Importante sobrecarga administrativa que, ante os cambios normativos, incrementarase co paso do tempo ao aumentar a responsabilidade dos produtores en todo o relacionado aos residuos que xeran (arquivo cronolóxico, xestión documental, declaracións anuais, etc.).
  7. As estratexias das empresas son cada vez máis esixentes en materia de sustentabilidade, economía circular, residuo cero, etc. e necesitan aumentar o control sobre os datos dos seus residuos para facilitar a consecución de obxectivos estratéxicos, a obtención de certificacións (ISO 14001, EMAS, Residuo Cero, etc.) ou a elaboración de informes non financeiros.
  8. Necesitan controlar a trazabilidade do residuo. Coa entrada en vigor do RD 553/2020, endurécese o control da trazabilidade xa que o centro produtor é responsable do tratamento final do residuo a pesar de que o envíe a un xestor intermedio ou almacén.
  9. O reporte dos seus provedores é heteroxéneo e é moi complicado o centralizar e homoxeneizar a información para unha análise eficiente e útil.
  10. Gran dificultade á hora de calcular o impacto que a xestión de residuos da compañía ten na súa pegada de carbono.

Na «Guía para produtores de residuos» editada polo equipo de TEIMAS, damos resposta a algunhas destas situacións que poden ocasionar, mesmo, infraccións sancionables.

https://youtu.be/71OVbNmH5y0