Cadena Cadena

CADENA

CADENA é trazabilidad nos traslados de residuos mediante blockchain.

A lexislación española, as directivas europeas e as tendencias sociais e económicas impactan de forma significativa na relación que ten unha compañía cos residuos xerados a partir da súa actividade. Calquera empresa que produce residuos é responsable deles até o tratamento final. Con todo, os residuos industriais pasan por diferentes etapas e intermediarios desde que saen do centro no que se producen ata que son tratados nunha planta habilitada para tal fin.

Con carácter xeral, CADEA ten como obxectivo proporcionar información veraz e certificable achega do tratamento final dos residuos que produce.

Cadena diagram

Por unha banda, Teixo xa cobre as necesidades de xestores e transportistas de residuos, mentres que ZERØ o fai con empresas produtoras. O noso produto de trazabilidad con blockchain pretende ofrecer un rexistro inmutable, distribuído e, por iso, facilmente certificable por terceiros sobre os movementos de residuos que acontecen no sector. É unha necesidade que algún sistema tiña que cubrir e TEIMAS é a compañía indicada para implementarlo e promovelo.

CADENA é un sistema que:

  • permite o rexistro de movementos entre axentes de residuos,
  • é independente,
  • protexe a información comercial sensible,
  • é integrable con aplicacións externas e
  • é verificable por unha entidade externa certificadora.