Teimas é unha empresa de base tecnolóxica do ámbito das TIC que desenvolve a súa actividade no sector medioambiental. Fundada no 2008, Teimas basea a súa actividade no desenvolvemento de proxectos software innovadores e diferenciais.

Novas

Premio Iniciativa Emprendedora

Ricardo Vila, un dos socios fundadores de Teimas, foi o encargado de recoller o pasado venres 26 de xuño en Santiago de Compostela o Premio Iniciativa Emprendedora que otorgou o CPEIG, o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, a Teimas Desenvolvemento.

Noite da Enxeñaría Informática de Galicia, organizada polo CPEIG, é o evento social de referencia no sector TIC galego. Nesa Noite, a cal celebrou o pasado día 26 de xuño a  súa sétima edición, reúnense os colexiados e colexiadas nun acto de reafirmación da profesión, sendo tamén un momento para compartir experiencias e conocerse mellor.

@s colexiad@s son acompañados por representantes do empresariado TIC galego, cargos públicos e membros doutros estamentos que axudan coa súa presencia a facer máis visible a profesión de enxeñaría informática a toda a sociedade.

Nos premios CPEIG distínguese a aquelas persoas, empresas e institucións que, co seu traballo, están a consolidar a sociedade da información.

A Tropa Verde invade Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, 17 de maio de 2015


O 17 de maio é un día importante para nós. Neste día celebramos o Día das Letras Galegas, o Día Internacional da Internet e o Día Internacional da Reciclaxe. Dende Teimas, aproveitamos este día para publicar Tropa Verde, un proxecto propio desenvolvido en galego e dende Galicia, dispoñible na Internet e co obxectivo de fomenta-la reciclaxe e a cultura da responsabilidade ambiental entre a cidadanía.Tomando como campo de xogo as rúas de Santiago de Compostela, os cidadáns que se rexistren en Tropa Verde e realicen accións responsables ambientalmente como, por exemplo, entregar residuos nos puntos limpos, recibirán recompensas, descontos e premios nos comercios e a hostalería local. Para que entregues os teus residuos contamos coa colaboración do Concello de Santiago e URBASER, que aportan os puntos limpos de Piñor e do Tambre, o Punto Limpo Móbil e, en breve, outros centros da rede local.

O compromiso dos comerciantes compostelanos está sendo sobresaínte: no lanzamento de Tropa Verde contamos co patrocinio de 40 establecementos, ofertando 600 recompensas por un valor total superior aos 5.000 €. Descontos en tratamentos de saúde, menús e consumicións gratis ou agasallos sorpresa, son algunhas das recompensas que poderás cazar formando parte da Tropa Verde e reciclando os teus residuos. Nas vindeiras semanas ampliaremos a listaxe de patrocinadores para cubrir todas as zonas da cidade. 

En Teimas entendemos que os cidadáns somos parte fundamental da cadea de reciclado. Unirte á Tropa Verde é formar parte dun movemento que recompensa a responsabilidade cidadá no eido da sustentabilidade ambiental cara un futuro mellor. Rexistrarse na Tropa Verde é ben sinxelo, podes facelo co teu correo electrónico ou coa túa conta en Facebook. A que esperas para unirte á Tropa Verde?

Sobre Teimas

Tropa Verde é un proxecto de Teimas Desenvolvemento, unha iniciativa de emprendemento no sector TIC especializada no desenvolvemento de solucións software ligadas á sustentabilidade ambiental e a xestión de residuos. Algúns dos nosos proxectos son Teixo, unha plataforma software empresarial para produtores, xestores e transportistas de residuos, e o portal de información Gestoresderesiduos.org, dirixido a persoas interesadas no mundo da reciclaxe.


Os colexiados do CPEIG outórganlle a TEIMAS o Premio Iniciativa Emprendedora

A empresa Teimas Desenvolvemento vén de ser elixida gañadora do premio Iniciativa Emprendedora, concedido polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). Así o decidiron as persoas colexiadas que participaron no proceso de votación, no que se presentaron oito candidaturas. O galardón entregarase no decurso da Sétima Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, prevista para o 26 de xuño en Santiago de Compostela.

Teimas Desenvolvemento, con sede en Compostela, é unha empresa de desenvolvemento software orientada a produto, que desenvolve a súa actividade no sector ambiental. Os seus cinco socios son enxeñeiros en Informática: Miguel Varela, Vicente Quintáns, Iago Elizechea, Cristina Vázquez e Ricardo Vila. Fundada en 2008, a pedra angular da súa actividade é o desenvolvemento de produtos ofrecidos como servizo. 

Proxecto estrela

Nesta liña, cómpre salientar como proxecto estrela o software para xestión de residuos Teixo, a primeira plataforma dispoñible na Internet que cobre todas as necesidades de xestión interna ambiental e empresarial para entidades do ciclo de xestión de residuos. 

Trátase dun sistema dirixido a empresas produtoras, xestoras e transportistas de residuos, que facilita o control da xestión de residuos perigosos e non perigosos. Permite rexistrar os seus datos, confeccionar a súa carteira de procesos e residuos e xerar as notificacións de traslado e documentos de control e seguimento de residuos perigosos. 

Tras a consolidación de Teixo, Teimas enfróntase na actualidade ao reto que supón crear a Plataforma Galega de Información Ambiental GAIA, despois de resultar adxudicataria do contrato por parte da Amtega, nunha acción enmarcada no Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013. GAIA será o único punto de acceso para as empresas do sector dos residuos: xestores, produtores e transportistas de refugallos, consultoras ambientais e organismos de control, entre outros. 

Sobre o CPEIG

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) é un dos colexios profesionais máis activos na defensa dos intereses dos seus colexiados. Constituído en decembro de 2007 e con sede en Santiago de Compostela, na actualidade conta con máis de 350 persoas colexiadas.

CPEIG-Santiago de Compostela, 14 de maio de 2015 

Proponse no Congreso a creación dun Centro de Seguridade en Internet

Informe da Subcomisión de Estudo sobre as Redes Sociais publicado como aprobado no Boletín Oficial das Cortes Xerais o pasado día 9 de abril formula, entre outras cuestións, a creación dun Centro de Seguridade en Internet, así como, dentro da regulación sectorial,  que a seguridade e os filtros veñan incorporados de serie nos produtos e servizos TIC, é dicir, que se "funcione en seguridade por defecto".
Este Informe foi debatido e aprobado por todos os grupos parlamentarios en Sesión do Congreso dos Deputados o 24 de marzo. A transcripción íntegra da sesión pódese consultar neste enlace ao Diario de Sesións.

Dentro do apartado de Recomendacións/Medidas Concretas reflíctense medidas organizativas, educativas, policiais, regulatorias (tanto penais como civís) así como, incluída dentro de "outras leis" a  Regulación sectorial da seguridade e privacidade por defecto ou "por deseño" dos produtos e servizos TIC e da Sociedade da Información.
Tamén se manifesta dentro das medidas regulatorias o apoio ao recoñecemento do "dereito ao esquecemento", particularmente se os datos se obtivesen cando os titulares eran menores.


Específicamente no ámbito sectorial recóllense no Informe as seguintes Recomendacións/Medidas Concretas:
a) Contidos nocivos:
  • 1.- Impulsar un sistema de etiquetaxe intelixente de contidos dixitais, baseado en tecnoloxía semántica e reentrenable polos usuarios.
  • 2.- Clasificación ou recomendación por idades das Aplicacións (apps), no mesmo sentido que o sistema PEGI para os videoxogos.
  • 3.- Promoción de medidas técnicas de control parental que preserven os menores fronte ao risco de exposición a contidos nocivos.
  • 4.- Estudar a viabilidade dos diferentes modelos de filtrado de contidos polos operadores, para bloquear o acceso a contidos nocivos para os menores.
  • 5.- Recomendar mecanismos de verificación da idade para restrinxir o acceso dos menores a sitios web que ofrezan contidos para adultos.

b) Protección de menores, en xeral:
  • 6.- Estudar mecanismos eficaces que permitan aos pais solicitar o borrado de contidos ou imaxes que afecten aos seus fillos menores de idade, sen prexuízo da súa conservación se afectan a dereitos ou responsabilidades doutras persoas.
  • 7. -Control da publicidade e do acceso dende as redes sociais a plataformas de xogo on-line, especialmente por parte de menores.
  • 8. -Creación de premios ou "selos" de responsabilidade social específicos, pola contribución de empresas á protección dos menores en Internet.

c) Seguridade en xeral:
  • 9.- Establecer protocolos de seguridade de redes Wi-Fi accesibles ao público, para que non se poida violar a intimidade dos cidadáns que se conecten.
  • 10.- Implantación de sistemas para a identificación segura en webs que requiran o uso de datos bancarios ou tarxetas de crédito e, en todo caso, do DNI-e 3.0.

Asinado convernio de colaboración entre o Clúster TIC Galicia e o CPEIG

Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia e Fernando Suárez Lorenzo,  presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG),  asinaron o mércores 15 de abril en Santiago de Compostela un convenio de colaboración.  Con este acordo preténdese "desenvolver actividades de carácter formativo, divulgador e de estudo e análise en materias das competencias tanto do Clúster TIC coma do CPEIG, todas elas a prol do hipersector TIC galego".

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez (á dereita na foto) comentou que:"aínda que o Colexio vén colaborando de xeito intenso co Clúster TIC coma un dos seus socios fundadores e membros dos seus órganos de goberno, a formalización da colaboración entre as dúas entidades visibilizada neste convenio permitirá estudar e mellorar as competencias do capital humano das empresas do sector TIC, onde están moitas das nosas colexiadas e colexiados, e axudar a ditas empresas sociais do Clúster a xerar tecido TIC creando novos produtos e mercado"

Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia indicou que "este novo ámbito de traballo do Clúster co CPEIG consolida a nosa política de alianzas que favorezan o crecemento das empresas TIC galegas. Os colexios profesionais deben colaborar cos Clústers empresariais para axudar a que cada empresa atope os recursos necesarios para a súa expansión. Con este convenio reforzaremos a busca de solucións ás necesidades detectadas en recursos humanos nas empresas TIC galegas. Ademais, colaboraremos con CPEIG na difusións das mellores prácticas en políticas de desenvolvemento do sector TIC, en formulación de novos proxectos innovadores, en atracción de novos estudantes as nosas especializacións profesionais e en descubrimento do novo talento que axude as nosas empresas a competir no mercado internacional". 


Vía e Foto: Clúster TIC Galicia

Os perfís tecnolóxicos entre os máis demandados do 2015

Guía do Mercado Laboral 2015 publicada por Hays publica datos obtidos dunha enquisa realizada a 1.500 empresarios e 8.300 traballadores.  Este estudo indica que un 63% dos empresarios españois enquisados prevén realizar contratacións ao longo do ano 2015.
Datos tamén positivos e con porcentaxes similares aos da Guía de Hays son os que mostran outros dous estudos: realizados por LinkedIn e por Manpower respectivamente.
No informe de Hays indícase que en España os perfís máis solicitados serán os de vendas e comerciais nun primeiro lugar, cun 53%, seguidos por enxeñeiros (33%) , mentres que os perfís de tecnoloxías da información supoñerían un 21% dos novos postos que segundo a enquisa se haberán de cubrir este ano en España.Vía: 20minutos.es
Foto de Marcela Palma (cc)

España á cabeza do uso das TIC nas aulas

Un estudo realizado pola Universidade Internacional de Valencia (VIU) mostra resultados positivos para España en canto ao uso das TIC nos centros de ensino.

O estudo "Equipamento e uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación nos centros europeos e latinoamericanos" analiza dez países: cinco europeos (Alemaña, España, Finlandia, Francia e Reino Unido) e cinco países de América Latina ( Arxentina, Brasil, Chile, Costa Rica e Uruguai).
Segundo este estudo, en Reino Unido e España existe maior número de ordenadores por alumno, empréganse as TIC con máis asiduidade e existen máis centros conectados a internet que no resto de países estudados.

A media, sempre no ámbito do estudo citado, se sitúa en Europa en 15 ordenadores por cada 100 alumnos en Primaria e 21 ordenadores en Secundaria, mentres que en España constan 32 ordenadores por cada 100 alumnos en Primaria e chégase a 31 ordenadores por centenar de alumnos de Secundaria. Por diante de España neste estudo só se encontra o caso de Reino Unido onde practicamente contan cun ordenador por alumno.

As cifras que reflicten porcentaxes de uso das TIC nos centros docentes, dinnos que un 52% dos alumnos españois de Secundaria empregan o ordenador semanalmente na aula. Ademais, dispoñer de máis equipamento non vai ligado a un maior uso das tecnoloxías como parecería lóxico supoñer.  De feito Finlandia, por citar un exemplo significativo, conta cun nivel de equipamento superior á media pero en canto ao uso figura á cola deste ranking.

En xeral, en Primaria, as TIC úsanse, no ámbito estudado, transversalmente, é dicir, empréganse como ferramenta ao servizo de todas as materias. En Secundaria, salvo Finlandia, todos os países europeos contemplados no estudo lle dan ás TIC unha presenza curricular independente do resto de materias académicas.

Este estudo, do cal o autor é Vicente Gabarda Méndez, Coordinador do Grao en Educación Primaria na Universidade Internacional de Valencia, centrouse na etapa de escolaridade obrigatoria que, na maior parte dos países, abrangue o que en España denominamos Educación Primaria e Educación Secundaria; concluíndo que as novas tecnoloxías favorecen, entre outras cuestións, a motivación do alumno, sendo máis que recomendable que as TIC formen parte do ámbito educativo.