Teimas é unha empresa de base tecnolóxica do ámbito das TIC que desenvolve a súa actividade no sector medioambiental. Fundada no 2008, Teimas basea a súa actividade no desenvolvemento de proxectos software innovadores e diferenciais.

Novas

Colaboración de Teimas en Chile co Centro de Estudos en Alimentos Procesados (CEAP)
O Centro de Estudos en Alimentos Procesados de Chile (CEAP) organiza o Seminario "Alternativas Tecnolóxicas para a Xestión e Valorización de Subproductos Agropecuarios"

A actividade, que se enmarca no desenvolvemento do proxecto FlC- Sistema de Xestión Integrado dos Residuos e Subproductos Agropecuarios da Rexión do Maule, levarase a cabo o día Xoves 26 de Novembro, a partir das 9:30 horas no Salón Claro do Hotel Casino da cidade de Talca (Chile).

Relatores:
 • Óscar Candia: Investigador - CEAP. Charla: "Caracterización e potencial uso dos residuos agropecuarios da Rexión do Maule".
 • Miguel Varela: Teimas Desenvolvemento. S.L-España .Charla:"Beneficios e oportunidades do desenvolvemento de plataformas de xestión de residuos agropecuarios"
 • Marcelo Sánchez: - Administrador do Sistema Portelo Único- Ministerio do Medio Ambiente de Chile. Charla: "Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER) e Sistema Portelo Único do RETC".
 • Gustavo Muñoz: - Director Nutratrade Chile.S.A .Charla: "Valoración de residuos da industria de alimentos, realidade actual e futura"

Inscricións: amunoz@ceap. cl ou no teléfono: 071-2532610.


Sobre CEAP

Hoxe en día a rexión do Maule reúne máis do 50 % da produción nacional de froitas e hortalizas, concentrando ademais o 25 % das agroindustrias de alimentos procesados de Chile. A pesar destes números, que sitúan á rexión nun lugar importante a nivel nacional, até hai un tempo no Maule existían só centros tecnolóxicos e unidades de investigación e transferencia tecnolóxica enfocadas basicamente en froita e viño, pero nada relacionado directamente coa investigación que permitise lograr a innovación na transformación e elaboración dos alimentos.

Ante esta carencia e como unha forma de potenciar e fortalecer o desenvolvemento da Rexión do Maule como potencia agroalimentaria de Chile, créase, co achegar do Goberno Rexional do Maule e da Comisión Nacional de Investigación Científica e Tecnolóxica-CONICYT, o Centro de Estudos en Alimentos Procesados CEAP, quen busca agregarlle valor, a través da I+D+i, ao Sector Agroindustrial da Rexión e o país.

O CEAP é un dos 14 centros rexionais que o Programa Rexional de CONICYT promoveu para o desenvolvemento e descentralización da ciencia e tecnoloxía no país. Foi creado en decembro de 2009 e é unha iniciativa liderada polas seguintes institucións de investigación da rexión: INIA, Universidade de Talca, Universidade Católica do Maule, e as principais agroindustrias: SURFRUT LTDA. e SUGAL Chile.

Visión: Ser un Centro de Investigación e Desenvolvemento de aplicacións que agreguen valor ás empresas relacionadas co procesamento de produtos da Agroindustria Rexional

Misión: Agregar valor aos produtos e procesos da agroindustria hortofrutícola da Rexión do Maule, a través da I+D+i, para aumentar a súa competitividade a nivel nacional e internacional.

Obxectivos Estratéxicos: 
1.-Xerar Novos Produtos Agroindustriais a nivel de consumidor final. 
2.-Optimizar os Procesos Agroindustriais nos principais Rubros Hortofrutícolas da Rexión do Maule.
3.-Incrementar a Sustentabilidade Ambiental das Agroindustrias Rexionais. 
4.-Xerar unha Rede de Traballo Nacional e Internacional, que converta ao Centro nun Referente Nacional e Internacional sobre a I+D+i en Alimentos Procesados Hortofrutícolas.
5.-Dotar ao Centro e á rexión con Investigadores altamente especializados, a través da atracción e/ou formación de novos investigadores en alimentos procesados hortofrutícolas.
6.-Xerar negocios tecnolóxicos, con impacto na rexión do Maule, a través do desenvolvemento de tecnoloxías, produtos, procesos e servizos, con aplicación na industria dos alimentos procesados hortofrutícola.


Nota de prensa: CEAP. Talca (Chile) 24 de novembro de 2015

Tropa Verde finalista nos Premios EcovidrioA plataforma Tropa Verde desenvolvida por Teimas Desenvolvemento foi unha das tres finalistas na categoría de Mellor Campaña 2.0 dos XVI Premios Xornalísticos Ecovidrio, resultando gañadora a Asociación de Ciencias Ambientais (ACA) coa campaña "DesAUTOxícate". Nesta edición foron 59 as candidaturas presentadas. Na foto, José Luís López Fernández (esq.) de ACA posa co merecido galardón e co finalista e responsable de Tropa Verde, Miguel Varela, xerente de Teimas Desenvolvemento.

Na categoría Campaña 2.0 o xurado valorou a creatividade, a innovación, os novos soportes para comunicar, a capacidade de mobilizar e impactar ao cidadán e o impacto viral.

O acto de entrega de premios celebrouse o mércores 18 de novembro na Casa Encendida de Madrid. 
 • Na categoría de Televisión, os gañadores pola reportaxe "Sobra Lixo" emitido por Comando Actualidade (TVE) foron Juan Carlos Cuevas e José Antonio Julián
 • Luisa Pérez obtivo o galardón na categoría de Radio por "O lixo é un tesouro"reportaxe do programa Entre Paréntese de Radio 5.
 • Lluís Amengual, autor da reportaxe "De tirar a usar" publicado en Diario de Mallorca, foi o premiado na Categoría de Prensa.
 • O premio honorífico do xurado á Personalidade Ambiental do Ano correspondeu ao cociñeiro Anxo León polo seu proxecto gastronómico Aponiente.
 • O recoñecemento especial ao Maior impacto Cidadán foi para a iniciativa A Hora do Planeta de WWF. Recolleu o galardón Juan Carlos del Olmo, Secretario Xeral de WWF España.


Sobre Tropa Verde SCQ

Promovida pola empresa Teimas Desenvolvemento xunto co Concello de Santiago de Compostela e Urbaser, Tropa Verde SCQ incentiva a reciclaxe mediante recompensas directas aos cidadáns que se preocupan pola contorna. Cada vez que unha persoa acode aos puntos habilitados para reciclar (Puntos Limpos, Centros Socioculturais..) recibe un cheque con estrelas que pode trocar na web tropaverde.gal polas distintas recompensas coa que os establecementos patrocinadores composteláns contribúen a esta nova e eficaz forma de mellorar a calidade ambiental.
Pór en marcha a Tropa Verde na túa comunidade ou concello é fácil: ponte en contacto connosco no correo electrónico info@tropaverde.gal ou no teléfono 981 523 226.

Teixo GP, unha app ideada para a xestión de Puntos LimposSantiago de Compostela, 11 de novembro de 2015.- Punto Verde, Ecopunto, Ecoparc ou Punto Limpo ... distintas formas de referirse a instalacións nas que os cidadáns, comercios ou pequenas empresas poden depositar aqueles residuos que polo seu perigo ou volume non poden ser recollidos polos servizos ordinarios de recollida de residuos urbanos.

A nivel estatal existen ao redor de 1.300 instalacións deste tipo. Segundo o Plan Nacional Integrado de Residuos para o período 2008-2015 aprobado o 20 de xaneiro de 2009, todo municipio de máis de 5.000 habitantes debe contar con polo menos un Punto Limpo desde antes do 2010 e todos os municipios de máis de 2.000 habitantes deberon proverse dun Punto Limpo antes da finalización de 2014. 

A xestión dos Puntos Limpos vese negativamente afectada pola existencia de redes paralelas de xestión ilegal de residuos. Esta realidade diaria desvirtúa os índices e estatísticas en canto a reciclaxe, aínda máis naqueles casos en que non hai un estrito control dos residuos depositados. 

Para evitar ese problema, Teimas Desenvolvemento, empresa tecnolóxica especializada no sector residuos, desenvolveu unha innovadora aplicación móbil (app), que permite de forma sinxela o rexistro dos residuos entregados nos puntos limpos e a obtención de estatísticas e informes de gran valor para as entidades titulares e concesionarias da instalación. 

Por medio de Teixo GP e o seu acceso web o titular (concello, ente local, mancomunidade, deputación, etc.) e/ou o explotador da instalación (ente público ou empresa concesionaria) obtén informes operativos, así como estatísticas fiables para, entre outros, poder definir políticas de incentivo. O emprego de Teixo GP contribúe a aumentar a taxa de reciclaxe e a diminuír o custo de xestión de residuos. Introducir as entradas é un labor máis que sinxela que o operario pode realizar utilizando un móbil ou tableta; polo que non é necesario dispor de PC na instalación. A aplicación permite tamén incluír xunto co rexistro da entrada unha foto do material depositado no Punto Limpo.

Cun baixo custo de implantación e aluguer de servizo, Teixo GP controla a tempo real a xestión do Punto Limpo podéndose empregar tamén en instalacións móbiles, temporais ou campañas específicas. A información que se obtén polo uso desta ferramenta tecnolóxica é de gran axuda á hora de elaborar plans efectivos de fomento da reciclaxe.

Para máis información sobre Teixo GP, ponte en contacto, sen compromiso algún no 981 523 226 ou en info@teimas.com
Sobre Teimas Desenvolvemento 

Teimas Desenvolvemento é unha empresa especializada no desenvolvemento de tecnoloxía para o sector da reciclaxe e a xestión de residuos. Entre os seus proxectos está o software de xestión integral para empresas xestoras de residuos Teixo, o portal Gestoresderesiduos.org, a plataforma GAIA de información ambiental da Xunta de Galicia ou o proxecto de concienciación cidadá Tropa Verde.


Nota de prensa Teimas, Santiago de Compostela 11 de novembro de 2015

ADEN pon en marcha a plataforma de xestión ambiental PIGA en máis de 800 establecementos asociadosA principios deste mes de outubro, a Asociación Nacional de Distribuidores de Electrodomésticos, ADEN, con sede en Santiago de Compostela, puxo en marcha a Plataforma Integral de Xestión Ambiental, denominada PIGA. 

PIGA facilitará a xestión dos residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) a máis de 800 establecementos de distribución de electrodomésticos repartidos por todo o territorio nacional, adaptándose desta forma ás esixencias do Real Decreto 110/2015 de 20 de febreiro, sobre residuos de aparellos eléctricos e electrónicos.

Trátase dunha iniciativa innovadora promovida pola Asociación ADEN e desenvolvida pola empresa Teimas, firma especializada no desenvolvemento tecnolóxico especializado para o sector da reciclaxe e a xestión de residuos. Mediante esta ferramenta, os establecementos poderán, de forma sinxela e por medio de calquera dispositivo conectado a Internet, como pode ser un teléfono móbil, unha tableta ou un computador persoal:
 • Dar cumprimento ás novas esixencias documentais que a nova normativa impón ás tendas.
 • Garantir a rastrexabilidade, control e información de residuos, mediante a etiquetaxe do residuo de aparello eléctrico e electrónico. 
 • Asegurar en cada momento que todos os participantes na operación de xestión, conten coas informacións pertinentes e leven a cabo o servizo coas maiores garantías.
 • Proporcionar en todo momento ao cidadán a trazabilidad do aparello entregado.
PIGA automatizará o envío dos datos correspondentes á plataforma electrónica que vai crear o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, tal como indica o artigo 55 do Real Decreto 110/2015. Coa entrada en servizo da plataforma, o sector da distribución, polo que pasan o 90% dos RAEE que produce o cidadán, verá sensiblemente simplificada e automatizada a tramitación administrativa requirida pola normativa. 

Sobre ADEN

A Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos (ADEN), é unha asociación sen ánimo de lucro, que reúne aos empresarios do sector da distribución e venda de electrodomésticos. Creada no ano 2006, agrupa na actualidade a máis de 800 establecementos comerciais e distribuidores de electrodomésticos distribuídos en todo o territorio nacional.

Sobre Teimas

Teimas Desenvolvemento é unha empresa especializada no desenvolvemento de tecnoloxía para o sector da reciclaxe e a xestión de residuos. Entre os seus proxectos está o software de xestión integral para empresas xestoras de residuos Teixo, o portal Gestoresderesiduos.org, a plataforma GAIA de información ambiental da Xunta de Galicia ou o proxecto de concienciación cidadá Tropa Verde.

Exitoso avance da Tropa Verde SCQCon motivo do Día Mundial da Reciclaxe iniciábase en Santiago de Compostela unha campaña de concienciación ambiental cidadá que foi acollida con gran entusiasmo: Tropa Verde SCQ.

Sabemos que cando reciclamos estamos a axudar ao Medio Ambiente e contribuímos a mellorar a nosa calidade de vida pero máis dun pensaría aquilo de "deberían recompensarme polo esforzo que fago cada vez que separo residuos en casa, cada vez que me desprazo a un Punto Limpo para contribuír coa reciclaxe..."

Promovida pola empresa Teimas Desenvolvemento xunto co Concello de Santiago de Compostela e Urbaser, Tropa Verde SCQ incentiva a reciclaxe mediante recompensas directas aos cidadáns que se preocupan pola contorna. Cada vez que unha persoa acode aos puntos habilitados para reciclar (Puntos Limpos, Centros Socioculturais..) recibe un cheque con estrelas que pode trocar na web tropaverde.gal polas distintas recompensas coa que os establecementos patrocinadores composteláns contribúen a esta nova e eficaz forma de mellorar a calidade ambiental.

As recompensas que reciben os bos recicladores inclúense en oito categorías distintas: Hostalaría, Comercio, Cultura, Concello, Deporte, Saúde, Infantil e Estética. Entre elas atopamos desde cortes de cabelo gratuítos até descontos en tendas de moda, pasando por patrocinadores que regalan libros, artigos de cosmética, etc

Desde o 17 de maio de 2015 as cifras avalan o éxito da plataforma:
 • 4.500 accións ambientais positivas rexistradas.
 • 1.400 cidadáns de Santiago de Compostela son membros de Tropa Verde.
 • 115 establecementos de comercio e hostalaría local patrocinan a iniciativa.
 • 1.500 premios, recompensas e descontos por un valor de 12.000 €.
 • 22 centros emisores de cheques, entre os que se atopan puntos limpos fixos e móbiles, centros socioculturais e agrupacións veciñais.
 • Máis de 1.500 seguidores en Facebook e Twitter.
 • Ampla presenza en radio, prensa e televisión: TVG, La Voz de Galicia, Correo TV, Código Cero, Es Radio Galicia, Radio Voz, EL Correo Gallego, Radio Líder, etc.
A cidadanía de Compostela pode ademais consultar en www.tropaverde.gal dun modo sinxelo onde se atopan os puntos habilitados para recollida de residuos. Tamén nas redes sociais de Tropa Verde dáse información actualizada de, por exemplo, onde se sitúa cada sábado o Punto Limpo Móbil ou que tipo de residuos recollen en cada un dos centros socioculturais colaboradores.

Desde o arranque de Tropa Verde SCQ evidénciase un maior nivel de implicación dos composteláns e compostelás coa reciclaxe, aumentando cada día o volume de visitantes aos puntos de recollida de residuos. Para o próximo ano Tropa Verde estenderase a outros concellos do país. Pór en marcha a Tropa Verde na túa comunidade ou concello é fácil: ponte en contacto connosco no correo electrónico info@tropaverde.gal ou no teléfono 981 523 226.
Sobre Teimas Desenvolvemento 
Teimas Desenvolvemento é unha empresa especializada no desenvolvemento de tecnoloxía para o sector da reciclaxe e a xestión de residuos. Entre os seus proxectos está o software de xestión integral para empresas xestoras de residuos Teixo, o portal Gestoresderesiduos.org, a plataforma GAIA de información ambiental da Xunta de Galicia ou o proxecto de concienciación cidadá Tropa Verde.

Éxito de afluencia e participación na xornada do LIR sobre a xestión dos residuos municipaisCerceda, 8 de outubro de 2015.- O Complexo Ambiental de Sogama acolleu na mañá de hoxe unha xornada técnica que, baixo o título, "Cara á optimización na xestión dos residuos municipais", promoveu o Laboratorio de Ideas sobre Residuos (LIR), un grupo de traballo formado por profesionais do sector que integra a representantes da compañía Applus, Teimas Desenvolvemento, o portal Residuos Profesional, e o Instituto Superior do Medio Ambiente (ISM), creado coa intención de clarificar e enriquecer a información relativa á xestión dos residuos e xerar un punto de encontro, información e debate de interese para o público interesado.

Este evento, focalizado nesta ocasión sobre a xestión sustentable dos residuos a nivel local, superou as previsións, alcanzando unha excelente acollida, contando coa asistencia de máis de 60 representantes de concellos, organismos e de empresas vinculadas á xestión de residuos.

Identificada como unha oportunidade para fomentar o encontro, a opinión aberta e participativa dos asistentes e a reflexión sobre a xestión sustentable dos residuos (un dos principais problemas ambientais aos que facer fronte), a xornada foi cualificada como de máximo interese ao abordar dúas temáticas que resultan esenciais a día de hoxe: a aprobación inminente do Plan Estatal Marco de Xestión de Residuos (PEMAR) 2015-2020 e a optimización da xestión de residuos a nivel municipal, tendo en conta os condicionantes técnicos, ambientais e económicos. 

Para profundizar en ambos aspectos, contouse coas contribucións de Santiago Cristín, avogado e consultor ambiental na firma "De la Cerda& Asociados", e de Benito Branco, xerente de proxectos de residuos no Grupo Applus+. As exposicións didácticas e eminentemente prácticas puxeron sobre a mesa a realidade municipal en canto á xestión de residuos, así como as oportunidades potenciais a contemplar para alcanzar unha situación máis sustentable e axustada aos requirimentos que se están impondo non só a nivel europeo, senón estatal coa aprobación do PEMAR.

O tempo para o debate foi enriquecedor, ao achegar os asistentes distintos puntos de vista sobre a problemática á que se enfrontan diariamente os concellos, confluíndo na necesidade de que é posible trazar novas liñas de acción, as cales deben pasar imprescindiblemente pola integración e participación cidadá, como primeiro elo da cadea.

A xornada concluíu cunha visita guiada polas instalacións que conforman o complexo de Sogama, comprobando a dinámica de tratamento dos residuos que a Sociedade recibe.


Nota de prensa LIR. Cerceda, 8 de outubro de 2015

EcoInnovación


Organizadas polo grupo de alumnos Enxeñería Verde, da Escola Técnica Superior de Enxeñería da Universidade de Santiago de Compostela, tiveron lugar o 7 e 8 de outubro as Xornadas sobre Ecoinnovación financiadas grazas ao programa Iniciativa Xove da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.

Nestas xornadas con obxectivo, entre outros, de dar visibilidade ás empresas galegas que apostan pola innovación dando resposta aos problemas ambientais, participou o mércores 7 de outubro Miguel Varela, xerente e cofundador de Teimas Desenvolvemento. Varela falou do papel que xogan -así como das dificultades administrativas e de xestión coas que se atopan a diario- os distintos axentes ambientais: administracións, produtores, transportistas e xestores de residuos.

Miguel Varela explicou tamén como Teimas desenvolve produtos tecnolóxicos que simplifican a xestión de todos eses axentes. Teimas, entre outros múltiples traballos, desenvolveu a nova Plataforma Galega de Información Ambiental da Xunta de Galicia, GAIA. Na actualidade, 150 plantas xestoras de residuos en España están a empregar o software Teixo, así como varios sistemas colectivos son usuarios de tecnoloxía desenvolvida por Teimas Desenvolvemento.

Como ocorre no caso de Tropa Verde SCQ, Teimas tamén desenvolve iniciativas enfocadas ao cidadán. A empresa iniciou con éxito un plan de internacionalización comezando polo noso veciño Andorra e ampliando a súa carteira de clientes en Latinoamérica.